Správy a udalosti

Diskusia k voľbám do Európskeho parlamentu

23.5.2019

Vo štvrtok 23. 05. 2019 sa o 17.30 hod. v Malom Berlíne uskutoční diskusia o histórii a závažnosti volieb do Európskeho parlamentu za účasti Ladislava Miku (riaditeľa kancelárie EK) a Dionýza Hochela (riaditeľa kancelárie EP), ktorú bude moderovať náš kolega PhDr. Jozef Lenč, PhD., a na ktorú Vás srdečne pozývame.
Viac o udalosti sa dozviete tu: https://www.facebook.com/events/2388441858054778/