Udialo sa na fakulte

Celoslovenské kolo ŠVOČ (katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií)

22.11.2012   Celoslovenské kolo ŠVOČ (katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií)