Správy a udalosti

Konferencia „NA KUS REČI“

22.4.2015   Konferencia „NA KUS REČI“

XII. medzinárodná filologická konferencia Na kus reči, ktorú organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave. Výstupom z vedeckej konferencie je konferenčný zborník recenzovaných príspevkov s názvom RARA AVIS XI, editormi zborníka boli K. Hincová a P. Gregorík.


Pozvánka
Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM Vás pozýva na XII. medzinárodnú filologickú vedeckú konferenciu
„NA KUS REČI“ venovanú doc. PhDr. Eve Tibenskej, CSc., ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2015