Správy a udalosti

Projektové stretnutie katedry germanistiky

22.10.2018 - 25.10.2018

V dňoch 22. - 25. 10. 2018 privítala Katedra germanistiky FF UCM svojich partnerov v štartujúcom projekte Erasmus+ Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (2018-1-SK01-KA201-046316).

Na úvodnom projektovom stretnutí partneri detailne prediskutovali ciele a konkrétne úlohy projektu a v rámci vzdelávacej aktivity sa venovali teoretickým východiskám pre prácu s metódou Soft CLIL.

Partnerské univerzity:
UCM v Trnave (koordinátor)
Vilniaus Universitetas (Litva)
Univerza v Mariboru (Slovinsko)
Partnerské gymnáziá:
Gimnazija Franca Miklosica Ljutomer (Slovinsko)
Vilniaus Gabijos gimnazija (Litva)
Vilniaus jezuitu gimnazija (Litva)
Gymnázium Janka Matušku Galanta (Slovensko)
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec (Slovensko)
Wiedner Gymnasium/ Sir Karl Popper Schule (Rakúsko) 

Hlavným cieľom projektu bude vypracovanie materiálov pre výučbu nemeckého a ruského jazyka metódou Soft CLIL v oblastiach Trvalo udržateľný turizmus a Praktická matematika v reálnom živote a vytvorenie smerníc pre výučbu touto metódou.