Správy a udalosti

Katedra germanistiky FF UCM Vás pozýva na zaujímavú prednášku

22.1.2019

Katedra germanistiky FF UCM Vás srdečne pozýva na zaujímavú prednášku Rechtspopulismus und Rechtsextremismus - Einblicke in die Arbeit der FES in der Slowakei, ktorá sa uskutoční v rámci APVV-projektu (APVV-17-0128) Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty – diskurzy / Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany - Austria - Czech Republik - Slovakia): lexis - texts – discourses. Prednášajúcim hosťom bude Mag. Robert Žanony, vedecký spolupracovník Nadácie Friedricha Eberta Bratislava.

Prednáška sa uskutoční 22. 01. 2019 (utorok) o 11.30 hod. v miestnosti S 2.5 (Hlavná budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2) a bude prebiehať v slovenskom jazyku.