Správy a udalosti

Žrebovanie prémiového štipendia

21.11.2013   Žrebovanie prémiového štipendia

Dňa 21.11.2013 sa uskutočnilo na základe výzvy z 5.4. 2013 v priestoroch dekanátu FF UCM žrebovanie prémiového štipendia vo výške 500 € pre každého vybratého študenta. Na žrebovaní sa zúčastnili a zároveň žrebovanie zrealizovali: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., dekan fakulty; Mgr. Mariana Sirotová, PhD., prodekanka; doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD., prodekanka; Mgr. Barbora Vyskočová, tajomníčka FF; Mgr. Milan Petkanič, PhD., zástupca zamestnaneckej časti AS FF; Bc. Peter Čeliga, zástupca študentskej časti AS FF. Kandidátmi na získanie prémiového štipendia v zmysle pravidiel na ich získanie sa stali nasledovní študenti prvých ročníkov:
• Štefan Vogl, študent 1. stupňa 1. ročníka denného štúdia programu AJOK,
• Silvia Zelésková, študentka 1. stupňa 1. ročníka externej formy štúdia programu SLAN,
• Bc. Miriam Potočná, študentka 2. stupňa 1. ročníka dennej formy štúdia programu VOSL,
• Bc. Veronika Lacková, študentka 2. stupňa 1. ročníka externej formy štúdia programu AJKK.
Srdečne im blahoželáme a želáme veľa študijných úspechov potrebných na jeho dosiahnutie.