Udialo sa na fakulte

Songs and music in EFL classroom

21.11.2012   Songs and music in EFL classroom

„Songs and music in EFL classroom“
(Katedra anglistiky a amerikanistiky a katedra jazykov, tvorivých a spoločenských aktivít)

Katedra anglistiky a amerikanistiky a katedra jazykov, tvorivých a spoločenských aktivít organizovala interaktívny workshop „Songs and music in EFL classroom“ - Mgr. Juraj Miština, PhD., vysokoškolský pedagóg s dlhoročnými skúsenosťami s IKT a zároveň didaktik anglického jazyka. Odborným garantom podujatia bola Prof. Nataliya Panasenko, DrSc., garantka študijného programu Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii).