Správy a udalosti

Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska

16.10.2014   Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska

16. októbra 2014 sa konalo valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska v Čadci. Jedným z bodov programu bola aj voľba nového výboru a predsedu spoločnosti. Do funkcie predsedkyne NSS bola zvolená PhDr. Martina Bocánová, PhD. Blahoželáme!