Správy a udalosti

Konferencia Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí

21.10.2015 - 22.10.2015   Konferencia Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí

21. 10. - 22. 10. 2015

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje v dňoch 21. – 22. októbra 2015 pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UCM v Trnave doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. vedeckú konferenciu Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí.

PROGRAM KONFERENCIE