Správy a udalosti

Imatrikulácie prvákov 2017

21.11.2017


Pozvánka
Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FF UCM v akademickom roku 2017/2018
Miesto konania: Aula, Bučianska 4/A, Trnava
Dátum: 21. november 2017  
Čas: od 10.00 hod. do 12.15 hod.
Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!