Správy a udalosti

Členka katedry pedagogiky absolvovala študijno-výskumný pobyt na Kube

21.2.2019

Členka Katedry pedagogiky PaedDr. Eva Labudová, PhD. absolvovala od októbra 2018 do januára 2019 študijno-výskumný pobyt na Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique Jose Varona" v Havane na Kube v rámci Slovensko-kubánskeho štipendijného programu na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky.

Na pozvanie veľvyslankyne Kubánskej republiky na Slovensku Yamily Sonia Pita Montes bola na Kubánskom veľvyslanectve spolu s ostatnými účastníkmi pobytu porozprávať o svojich skúsenostiach.