Správy a udalosti

XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov

20.11.2013 - 22.11.2013   XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV v Bratislave zorganizovali dňa 20. – 22. 11. 2013 v Kongresovom centre Modra – Harmónia XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov. Kolokvium ponúklo mladým jazykovedcom a jazykovedným výskumníkom priestor na prezentovanie vlastných jazykových poznatkov a diskusiu. Účasť na kolokviu potvrdilo mnoho mladých jazykovedných výskumníkov zo zahraničia, ako napríklad Poľska, Českej republiky či Srbska. Na rokovaní zaznelo mnoho podnetných myšlienok, ktoré budú publikované v konferenčnom zborníku Varia.