Správy a udalosti

História v kyberpriestore – nový študijný program

20.2.2018

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore.

V čom je pridaná hodnota tohto programu?
-          Rozvoj abstraktného myslenia, orientácie v krajine a jej virtuálna rekonštrukcia,
-          znalosť z oblastí priestorového modelovania, základy tematickej kartografie, PC grafiky a vizualizácie.

Motívy študijného programu:
-          spôsob edukácie histórie s využitím moderných technológií,
-          rozvoj prenositeľných kompetencií a zručností z oblasti GIS (geografických informačných systémov),
-          zbližovanie obsahu vyučovania histórie s požiadavkami trhu práce.

Ciele študijného programu:
-          pripraviť interdisciplinárne mysliaceho špecialistu – historika,
-        pripraviť odborníka efektívne ovládajúceho nástroje GIS a moderných technológií vrátane 2D/3D vizualizácií krajiny a dobovej architektúry.

Viac informácií nájdete na webe katedry: http://khist.ff.ucm.sk/sk/aktuality/