Správy a udalosti

Oficiálne otvorenie siete Telepresence pracovísk v SR

20.2.2012   Oficiálne otvorenie siete Telepresence pracovísk v SR

V rámci rozvoja informačno-komunikačnej infraštruktúry, s cieľom skvalitnenia vzdelávaco-výskumných procesov v akademickej sfére v SR, boli na akademických pracoviskách vybudované tzv. “High-Tech” komunikačné centrá na báze Telepresence technológie Cisco (viď. zoznam centier v SR).

Vybudovanie týchto progresívnych komunikačných centier, ktoré využívajú infraštruktúru SANET, nám umožnilo vytvoriť excelentné podmienky pre efektívnu spoluprácu s akademickými pracoviskami na celom svete. V úzkej spolupráci zástupcov všetkých univerzitných pracovísk, ktoré prevádzkujú Telepresence centra bol vytvorený informačný a rezervačný portál, ktorý umožňuje efektívne využívanie vybudovanej siete Teleprezenčných centier v SR.

Oficiálne otvorenie prevádzky unikátnej siete Telepresence pracovísk v SR, ktorá je jedinou tohto druhu v európskom akademickom prostredí sa uskutočnilo dňa 20. februára 2012 v čase od 11.00 do 11.30 hod. V rámci otvorenia tejto siete boli prezentované jej možnosti, funkcionalita, rezervačné postupy (centrálny rezervačný a informačný portál siete) a dobré skúsenosti z využívania tejto špičkovej komunikačnej technológie. Oficálneho otvorenia sa za našu univerzitu zúčastnili doc. PhDr. Martin Klus, PhD., prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť; prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc., prorektorka pre rozvoj univerzity a sociálne otázky; PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu a PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD., vedúca kancelárie rektora a prorektorov.

Pracovisko Telepresence na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa nachádza v budove UCM na ul. Bučianskej 4/A, miestnosť 335, v priestoroch Centra informačno-komunikačných technológií. Miestnosť je určená pre 2 - 3 osoby, je vybavená tromi stoličkami, pohodlne sa však do nej vojde aj viac návštevníkov, no v zábere kamery sú maximálne 3 osoby. Telepresence prináša široké spektrum možností využitia (diskusie na diaľku, dištančné vzdelávanie, porady, školenia, stretnutia, výmeny skúseností a vedomostí vedeckých a pedagogických pracovníkov, študentov, ale tiež napr. vzdialené obhajoby záverečných prác).

Viac informácií sa dozviete z web stránky CIKT, ktorá bude v dohľadnej dobe uvedená do prevádzky.