Správy a udalosti

Finále súťaže Jazykový kvet 2017

19.5.2017   Finále súťaže Jazykový kvet 2017

Dňa 19. 05. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2017 na pôde UCM v Trnave, v ktorom súťažili žiaci a študenti základných a stredných škôl z celého Slovenska. Rektor univerzity doc. Jozef Matúš privítal všetkých zúčastnených a poprial im veľa šťastia. Súťažiaci predviedli svoje komunikačné zručnosti v šiestich cudzích jazykoch v rôznych podobách: poézia, próza, dráma a hudobno-dramatické vystúpenia. Výhercom srdečne blahoželáme! 

Foto: Mário Dobšovič