Správy a udalosti

Našu fakultu navštívili študentky z Univerzít v Kazachstane

19.12.2018

Pred vianočnými sviatkami navštívili našu fakultu študentky magisterského štúdia rusistiky, anglistiky, histórie a filozofie z Univerzít v Kazachstane, ktoré sú na Slovensku na kratšom študijnom pobyte. Spolu s riaditeľom Euroázijskej akadémie doc. Benčičom sa stretli s dekankou FF UCM a prezreli si priestory univerzity. Zúčastnili sa prednášky s Dr. Cíbikovou z katedry anglistiky a amerikanistiky. Rozprávali sa tiež o ponuke študijných pobytov, ako i o možnostiach doktorandského štúdia na FF UCM. Prajeme im šťastný návrat domov a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019.