Správy a udalosti

Chceš študovať v Nemecku?

19.10.2017

Katedra germanistiky FF UCM v Trnave organizuje informačné stretnutie o štipendiách dňa 19. októbra o 13.55 hod. v miestnosti S 2.3 (Nám. J. Herdu 2).