Správy a udalosti

Pozvánka na kolokvium ku grantovému projektu

19.4.2018

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na kolokvium ku grantovému projektu: Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia, 19. apríla 2018 v zasadacej miestnosti Z 0.3.

Pozvaní hostia:
dr. Dariusz Olesiński
dr. hab. Dariusz Kubok
Mgr. František Škvrnda ml., PhD.
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Viac informácií o harmonograme v priloženom plagáte.