Správy a udalosti

Prednáška Slovensko a Nemecko v Európe - aktuálny vývoj

18.11.2014   Prednáška Slovensko a Nemecko v Európe - aktuálny vývoj

Katedra germanistiky v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) privítala dňa 18.11.2014 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave stáleho zástupcu veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, pána Dr. Lorenza Bartha. Dr. Barth sa stretol v rámci návštevy aj so študentami katedry germanistiky, kedy spolu diskutovali na tému "Slovensko a Nemecko v Európe - aktuálny vývoj".

-------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka

Katedra germanistiky v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) privíta dňa 18. 11. 2014 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave stáleho zástupcu veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, pána Dr. Lorenza Bartha. O 16:30 prednesie Dr. Barth prednášku na tému "Slovensko a Nemecko v Európe - aktuálny vývoj". Prednáška sa uskutoční v nemeckom jazyku.