Správy a udalosti

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

18.2.2015   Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Filozofická fakulta UCM v Trnave pozýva na návštevu 


Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorí svoje brány pre širokú verejnosť a nádejných uchádzačov v stredu 18. februára. Od rána do poobedia bude pripravený program, ktorý bude prezentovať jednotlivé katedry fakulty, zameranie, uplatnenie uchádzačov a ďalšie informácie o štúdiu či o živote na univerzite. 

Hlavný program Dňa otvorených dverí je zostavený z prezentácií katedier fakulty, tzn. že každá z nich bude prezentovať štúdium, zameranie, uplatnenie, aktivity či možnosti štipendijných pobytov v zahraničí. Tieto budú prebiehať od 09:00, pričom každá katedra bude mať cca 15min. prezentáciu a ďalších 15min. bude priestor pre otázky z radov uchádzačov a návštevníkov. V 30min. cykloch sa odprezentuje všetkých deväť katedier. Záujemcovia budú mať dostatok priestoru na dopýtanie sa a zistenie všetkých informácií, ktoré ich zaujímajú o konkrétnom študijnom programe, priamo s pracovníkmi a študentmi. 

Sprievodný program budú tvoriť aktivity študentov a študentských organizácií. Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť vidieť prezentácie študentov zo zahraničných pobytov napríklad v Afrike či Mexiku. Budú sa môcť zapojiť do rôznych workshopov či interaktívnych hier a dozvedia sa niečo aj o univerzitnom živote či mimoškolských aktivitách a možnostiach aktívneho trávenia vysokoškolského života. 

Spríjemnením celodenného programu budú ochutnávky jedál a coffee point.