Správy a udalosti

Návšteva dr. Anny Kurkiewicz z Poznaňskej univerzity

18.2.2014 - 19.2.2014   Návšteva dr. Anny Kurkiewicz z Poznaňskej univerzity

18.–19. februára 2014 Katedru rusistiky FF UCM navštívila dr. Anna Kurkiewicz z Poznaňskej univerzity, ktorá prostredníctvom cyklu prednášok ponúkla študentom katedry rusistiky komparatívny pohľad na ruskú a západoeurópsku kultúru. V rámci diskusie so študentmi sa pokúsila o hľadanie odpovedí na otázky mentality, náboženstva a filozofie oboch kultúr, čím podčiarkla riešenie „večnej“ otázky Východ verzus Západ.