Správy a udalosti

Veľvyslanec Francúzska Jean-Marie Bruno navštívil UCM

18.3.2011   Veľvyslanec Francúzska Jean-Marie Bruno navštívil UCM

Dňa 18. marca 2011 prijal rektor Univerzity, doc. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., na pôde univerzity francúzskeho veľvyslanca, Jeana-Marieho Bruna. Po oficiálnych rozhovoroch o možnostiach univerzitnej spolupráce v predvečer Medzinárodného dňa Frankofónie (20. marca), pokračoval na svojej pracovnej návšteve veľvyslanec prednáškou pre študentov romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a poslucháčov verejnej správy Inštitútu sociálnych vied UCM.

Hovoril o kľúčových témach bilaterálnych vzťahov, za ktoré považuje výmenné študijné pobyty, rozvíjanie vedeckej spolupráce a podporovanie výučby francúzskeho jazyka. Jean-Marie Bruno vyzdvihol súčasnú úspešnú aktívnu podporu piatich frankofónnych univerzít, kde v rámci francúzskych sekcií študujú vo francúzskom jazyku nielen budúci filológovia, ale aj poslucháči viacerých spoločenskovedných odborov.

Ďalej konštatoval, že vďaka tejto spolupráci získalo štipendium na štúdium vo Francúzsku viac ako 400 Slovákov. Zároveň označil pokroky v oblasti vedy ako veľmi významné. V súčasnosti sú aktívne spoločné projekty (13), najmä pri výskume jadra so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Pripomeňme, že dňa 9. marca 2010 došlo v Bratislave k podpísaniu francúzsko-slovenskej zmluvy, týkajúcej sa spolupráce v oblasti vzdelávania a jazyka, ako aj univerzitnej a vedeckej spolupráce. Túto dôležitú bilaterálnu zmluvu podpísali Ján Mikolaj, vtedajší podpredseda vlády a Minister školstva Slovenskej republiky a J. E. Henry Cuny, v tom čase veľvyslanec Francúzska na Slovensku. Táto zmluva, ktorej konečnou podobou bol plán na roky 2010 - 2014, ako aj program každoročných vzájomných výmen, zdôrazňuje dôležitosť výučby jazykov pre vzájomné francúzsko-slovenské výmeny a spoluprácu v oblasti hospodárstva, administratívy, vedy, techniky, vzdelávania a kultúry.