Správy a udalosti

Prednáška prof. Sýkoru na Prague School of Bioethics

17.10.2019

Na prestížnom vedeckom podujatí s názvom Prague School of Bioethics vystúpi dňa 17. 10. 2019 prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM s príspevkom Therapeutic Gene Editing in Humans.

Program konferencie: https://www.praguesb.cz/