Správy a udalosti

Študentské psychologické dni 2018

17.5.2018 - 18.5.2018

V dňoch 17. a 18. 5. 2018 sa v Bratislave na FF UK konala medzinárodná konferencia "Študentské psychologické dni 2018".
Medzi zúčastnenými bola aj naša študentka Bc. Zuzana Semianová, ktorá sa umiestnila medzi víťazmi 19. ročníka - Celoslovenskej konferencie ŠVOČ - konkrétne na 2. mieste.

Gratulujeme!