Správy a udalosti

Antika v Trnave

17.3.2020

Všetkých záujemcov o antické myslenie pozývame na zaujímavé diskusie a prednášky o gréckom archaickom období, mladých bádateľoch, ktorí sa rozhodli venovať antike a o problematike prijímania utečencov a udeľovania azylu v antike.

Program
18.00: Od Tróje k Termopylám
Diskusia o novej knihe Od Tróje k Termopylám, ktorá sa zaoberá skúmaním gréckeho archaického myslenia, ktoré môžeme označiť i za úvodnú kapitolu európsky písanej histórie. 

Hostia: Michal Habaj, Matúš Porubjak
Moderuje: Peter Fraňo

19.00: Od Homéra k Sokratovi: antická filozofia ako sebavýchova
Diskusia s dvoma mladými bádateľmi, ktorí sa zaoberajú skúmaním antického myslenia.

Hostia: František Škvrnda ml., Zuzana Zelinová
Moderuje: Matúš Porubjak

20.00: Od pohostinnosti k udeľovaniu azylu: utečenci očami antiky
Problematika prijímania utečencov a udeľovania azylu nie je témou len súčasných diskusií na sociálnych sieťach či v médiách, ale vzbudzovala záujem ľudí aj v antickom období. Ako prebiehal v antike proces udelenia azylu? Ako antický človek zdôvodňoval potrebu azylovej ochrany? Báli sa ľudia v antike utečencov? Hľadanie odpovedí na tieto a mnohé ďalšie zaujímavé otázky bude súčasťou poslednej prednášky v rámci podujatia Antika v Trnave.

Hosť: Peter Fraňo

Diskusie a prednáška sa konajú v kultúrnom centre Malý Berlín.

Podujatie organizuje časopis Ostium v spolupráci s Katedrou filozofie Trnavskej univerzity a Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Link na podujatie: https://www.facebook.com/events/221663385672203/