Správy a udalosti

Kolokvium diplomových prác katedry anglistiky a amerikanistiky

17.1.2019

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM pripravuje každoročne pre svojich študentov Kolokvium diplomových prác, na ktorom študenti magisterského stupňa štúdia, ktorí končia štúdium v danom akademickom roku, prezentujú projekty vlastných diplomových prác. Majú tak možnosť predstaviť rozpracované práce s čiastkovými výsledkami vo výskume a dostať spätnú reakciu od vyučujúcich KAA – školiteľov, ako aj budúcich oponentov.

Kolokvium DP sa v tomto akademickom roku uskutočnilo dňa 17. januára 2019 (štvrtok) v priestoroch Auly Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave. Dvadsať prezentácií diplomových prác odznelo z úst študentov druhého ročníka magisterského štúdia. Ani tento rok nechýbalo už tradičné simultánne tlmočenie mladšími spolužiakmi (študenti prvého ročníka Mgr. štúdia). Prvýkrát sa Kolokvia DP v hľadisku zúčastnili aj študenti bakalárskeho štúdia tretieho ročníka, ktorí rovnako pracujú na svojich záverečných prácach; Kolokvium im preto v mnohom môže pomôcť získať reálny obraz o požadovanom obsahu a forme ZP.

Katedra anglistiky a amerikanistiky pripraví spomínané podujatie aj v ďalšom akademickom roku 2019/2020.

                                                                                                                    

                                                                                                                             (PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)