Správy a udalosti

Prednáška Learning strategies imployed by young learners

16.11.2016   Prednáška Learning strategies imployed by young learners

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM Vás srdečne pozýva na prednášku Mgr. Ivany Hrozkovej, Ph.D. na tému "Learning strategies imployed by young learners", ktorá sa uskutoční dňa 16.11. 2016 o 10.00 hod. v miestnosti 202a.