Správy a udalosti

Katedra anglistiky a amerikanistiky pozýva na prezentáciu metódy výučby Jolly Phonics

16.11.2015   Katedra anglistiky a amerikanistiky pozýva na prezentáciu metódy výučby Jolly Phonics

Metóda Jolly Phonics - ide o hravú metodiku výučby angličtiny zameranej najmä na fonetiku. Táto metóda pochádza z Veľkej Británie a poskytuje systematický program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. Kľúčovou osobou, ktorá sa na Slovensku tejto metodike venuje už od r. 2010, je Viera Machálková. Stretnutie s p. Vierou Machálkovou sa uskutoční v pondelok 16. 11. 2015 o 12.15 v miestnosti H 1.4.