Správy a udalosti

Slovenské doktorandské fórum v Prešove

16.10.2014 - 17.10.2014   Slovenské doktorandské fórum v Prešove

Študenti doktorandského štúdia katedry germanistiky, katedry filozofie a katedry etnológie sa zúčastnili Slovenského doktorandského fóra 2014 organizovaného v Prešove. Oboznámili sa s aktuálnym stavom doktorandského štúdia na iných vysokých školách, s postavením doktoranda, možnosťami participácie na projektoch a publikovaní výsledkov vedeckej práce a nadviazali nové kontakty.