Správy a udalosti

Seminár pre doktorandov – Ako napísať žiadosť o štipendium na výskumný pobyt v zahraničí

16.3.2016   Seminár pre doktorandov – Ako napísať žiadosť o štipendium na výskumný pobyt v zahraničí

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci so SAIA, n.o., pozývajú doktorandov zo všetkých fakúlt na praktický seminár pre doktorandov – Ako napísať žiadosť o štipendium na výskumný pobyt v zahraničí.

Seminár je orientovaný na problematiku vytvorenia a napísania plnohodnotných žiadostí o štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí. Aby boli takéto žiadosti úspešné, musia obsahovať štruktúrovaný životopis, motiváciu, odborný program výskumného pobytu, odporúčanie, zoznam publikačnej činnosti a akceptačný list. Ako si s tým poradiť a ako vytvoriť čo najkvalitnejšie podklady, bude informovať Mgr. Beáta Košťálová, regionálna koordinátorka zo SAIA, n.o. v Nitre.

Seminár pre doktorandov sa uskutoční v stredu, 16. 3. 2016 o 09.00 hod. v presklenej zasadačke na prízemí hlavnej budovy UCM na Námestí J. Herdu 2 v Trnave.