Správy a udalosti

Prednáška doc. N. A. Kosťukovej zo Sankt-Peterburgskej štátnej univerzity

15.11.2013   Prednáška doc. N. A. Kosťukovej zo Sankt-Peterburgskej štátnej univerzity

15. novembra 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška docentky N. A. Kosťukovej zo Sankt-Peterburgskej štátnej univerzity na tému Prezentácia literárnych textov a práca s nimi na úrovni В2, prostredníctvom ktorej študenti katedry rusistiky získali niekoľko cenných pohľadov na formovanie návykov hovorenia, čítania a písania pri výučbe ruského jazyka. Po prednáške nasledoval „master-klass“ pre pedagógov katedry rusistiky zameraný na riešenie otázky Ako zostaviť súbor cvičení a úloh pre prácu s literárnym textom pre cudzojazyčných študentov?