Správy a udalosti

Prednáška prof. Anisavy Miltenovej, DSc.

15.5.2015   Prednáška prof. Anisavy Miltenovej, DSc.

Filozofická fakulta UCM v spolupráci s Bulharským veľvyslanectvom na Slovensku a Univerzitnou knižnicou UCM Vás pozývajú dňa 15. mája 2015 /piatok/ o 10.00 hod. do Univerzitnej knižnice UCM na prednášku prof. Anisavy Miltenovej, DSc. /Ústav literatúry Bulharskej akadémie vied/ na tému „Prekladová literatúra v období Zlatého veku – tendencie a vývin“. Prednáška je sprievodným podujatím výstavy SUPRAŠLIANSKY KÓDEX /CODES SUPRASLIENSIS/, ktorá bude prebiehať od 16. 5. 2015 do 1. 11. 2015 v Západoslovenskom múzeu v Trnave pod záštitou J. E. Margarity Ganevy, veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku a doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej. PhD., dekanky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Tešíme sa na Vašu účasť.