Správy a udalosti

Konferencia Hlavné vývinové tendencie ruského jazyka a iných slovanských jazykov v súčasnom svete

15.5.2014 - 16.5.2014   Konferencia Hlavné vývinové tendencie ruského jazyka a iných slovanských jazykov v súčasnom svete

15.–16. mája 2014 Katedra rusistiky FF UCM organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Hlavné vývinové tendencie ruského jazyka a iných slovanských jazykov v súčasnom svete, na ktorej prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti kolegovia-slavisti z Ruska, Ukrajiny, Taiwanu, Arménska, Nemecka, Bulharska, Česka, Slovenska a iných krajín. O kultúrny program sa postarali študenti Katedry rusistiky FF UCM, ktorí spestrili atmosféru konferencie recitovaním básní na počesť 200. výročia úmrtia ruského spisovateľa J. M. Lermontova a spievaním ruských ľudových piesní. Okrem toho ponúkli účastníkom konferencie zaujímavé prednášky o kultúrnych pamiatkach mesta Trnava.

Pozvánka
Katedra rusistiky FF UCM Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Hlavné vývinové tendencie ruského jazyka a iných slovanských jazykov v súčasnom svete, ktorá sa uskutoční 15. – 16. mája 2014 na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pozvánka.