Správy a udalosti

Prof. Schuppener bol vymenovaný za člena výskumného centra GOTHA

15.1.2015   Prof. Schuppener bol vymenovaný za člena výskumného centra GOTHA

Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener, člen Katedry germanistiky FF UCM, bol vymenovaný za člena výskumného centra GOTHA. Výskumné centrum GOTHA so sídlom na zámku Friedenstein v Gothe sa venuje výskumu v oblasti dejín kultúry a poznania novoveku a v rámci svojej činnosti si kladie za úlohu jednak organizovať vedecké konferencie a prednášky, a jednak slúžiť ako platforma pre štipendistov, hosťujúcich vedcov a výskumné projekty.