Správy a udalosti

Výstava spojená s veľtrhom kníh Salon du livre

15.3.2019 - 18.3.2019

V dňoch 15. - 18. marca sa v Paríži konala prestížna výstava spojená s veľtrhom kníh pod názvom Salon du livre, na ktorú bola Bratislava a Slovensko pozvaná ako čestný hosť. Autorkou tohto veľkolepého projektu je dr. Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra v Bratislave.

Monografie našej kolegyne doc. Mgr. Jany Bírovej, PhD. boli súčasťou výstavy. Monografia s názvom Compétence phonologique en francais chez les locuteurs slovaques v spoluautorstve s dr. Monikou Andrejčákovou bola vydaná v Európskom observatóriu plurilingvizmu v Paríži v roku 2011 vďaka finančnej a morálnej podpore Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Francúzskeho veľvyslanectva. Monografia Vérification empirique de mise en place des concepts de l´interculturel dans le contexte FLE, ktorej cieľom bolo preskúmať možnosti implementácie aspektov interkulturality do výučby cudzieho - francúzskeho jazyka v troch ohľadoch - učebnica, vyučovacia hodina, učiteľ, je výsledkom empirických výskumov a autorka ju koncipovala 9 rokov. Jej trinásta verzia bola vydaná v prestížnom vydavateľstve Peter Lang v Berlíne v roku 2018 s podporou Agence universitaire de la francophonie.

FOTO: Peter Župník