Správy a udalosti

Beseda s ruským básnikom Maximom Amelinom

14.11.2013   Beseda s ruským básnikom Maximom Amelinom

14. novembra 2013 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnila beseda s ruským básnikom, prekladateľom a hlavným redaktorom ruského vydavateľstva OGI – Maximom Amelinom. Laureát niekoľkých ruských literárnych cien (najnovšie ceny Alexandra Solženicyna) okrem recitovania vlastných veršov rozprával o problémoch ruského jazyka, jeho očarení antikou a ruskou poéziou 18. storočia (najmä veršami Deržavina) či o svojich prekladoch diel Catulla, Pindara, Homéra a iných antických klasikov. Študentov okrem iného zaujímali aj problémy súčasnej ruskej poézie, otázka archaicko-novátorského princípu tvorby básnikových veršov a tiež dopyt po detskej či učebnej literatúre ruskej proveniencie.

Pozvánka
V rámci Týždňa vedy a techniky sa Katedra rusistiky FF UCM rozhodla usporiadať besedu so súčasným ruským básnikom, prekladateľom a hlavným redaktorom ruského vydavateľstva OGI Maximom Amelinom s účasťou riaditeľky Centra komunikačných technológií Margaritou Bondarčukovou a zástupcami popredných ruských vydavateľstiev učebnej literatúry, ktoré budú vystavovať svoje publikácie na knižnom veľtrhu v Bratislave. Beseda sa uskutoční 14. novembra 2013 v čase od 13.00 do 15.30 hod. v miestnosti S 0.1 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave.