Správy a udalosti

Prednášali sme na gymnáziu v Bratislave

14.12.2017

Dr. Jozef Lenč z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave bol prednášať na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave o aktuálnych kultúrno-spoločenských témach v rámci predmetu výchova k občianstvu.