Správy a udalosti

Pripravujeme nové tlmočnícke kabínky

14.6.2018

Pre študentov cudzích jazykov filozofickej fakulty bude k dispozícii od začiatku zimného semestra akademického roka 2018/2019 nové tlmočnícke laboratórium pre realizáciu výučby konzekutívnej, no predovšetkým simultánnej techniky tlmočenia. Laboratórium je vybavené modernou technikou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri nácviku simultánneho tlmočenia – tlmočnícke kabíny určené pre dvoch študentov s príslušným technickým vybavením a lektorským pultom pre pedagóga. Laboratórium je kapacitne stavané pre 12 študentov. Laboratórium budú využívať najmä študenti jazykových katedier filozofickej fakulty, ktoré majú v ponuke predmetov študijného plánu tlmočníctvo. Študenti si budú mať tak možnosť prakticky vyskúšať simultánnu techniku tlmočenia v podmienkach, ktoré verne simulujú situáciu v praxi.

Veríme, že študentom sa bude v nových priestoroch laboratória výučba páčiť.

(PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)