Správy a udalosti

Rozprávka (nie tak celkom) známa

14.3.2018

Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa, sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD., pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva pre deti. Podujatie pripravila pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si pripomíname 16. marca.
Univerzitná knižnica UCM v Trnave a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave.

Foto: Knižnica UCM v Trnave
Zdroj: Knižnica UCM v Trnave


Pozvánka
Univerzitná knižnica UCM v Trnave a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave pozývajú všetkých záujemcov 14. marca 2018 o 10.00 hod. do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave, kde sa bude konať prednáška Rozprávka (nie tak celkom) známa. Prednášať bude Mgr. Jana Pácalová, PhD., z Ústavu slovenskej literatúry SAV.