Správy a udalosti

Prednáška - Výučba jazyka u malých detí

13.11.2015   Prednáška - Výučba jazyka u malých detí

Katedra anglistiky a amerikanistiky Vás v rámci Týždňa vedy a techniky pozýva na prednášku Výučba jazyka u malých detí. Ako motivovať deti učiť sa po anglicky? Ako udržať ich pozornosť? Je možné učiť deti cudzí jazyk aj bez použitia ich materinského jazyka? Renomovaná profesorka angličtiny Bobette Huzovic zodpovie na tieto a ďalšie otázky. Na stretnutie s ňou a na prednášku s názvom "Teaching English to the Very Young" pozýva katedra anglistiky a amerikanistiky všetkých záujemcov - dňa 13.11.2015 o 11.00 hod. v miestnosti S 0.1.