Správy a udalosti

Čítajme ruskú literatúru!

13.5.2014   Čítajme ruskú literatúru!

V rámci riešenia národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (Operačný program VZDELÁVANIE) 13. mája 2014 na pôde FF UCM v Trnave prebiehala realizácia malého projektu Čítajme ruskú literatúru! pod vedením Mgr. Andrey Grominovej, PhD. Na projekte, riešenom prostredníctvom štátnej organizácie IUVENTA, riadenej MŠVVaŠ SR, sa zúčastnili študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, ktorí si vyskúšali svoje schopnosti v dramatickej inscenácii ruských literárnych textov.