Správy a udalosti

Seminár Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre

13.5.2014   Seminár Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre

Univerzitná knižnica UCM v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava pozývajú všetkých záujemcov na seminár Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre, ktorý sa uskutoční dňa 13.5.2014 o 9.30 hod. v študovni Univerzitnej knižnice UCM.
Predpokladaná dĺžka trvania je jedna hodina s následnou možnosťou diskusie a individuálnych konzultácií. Seminár povedie Mgr. Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina icome Bratislava a predstaví na ňom novinky v databázach ProQuest - predovšetkým kolekciu elektronických kníh a kvalifikačných prác. Súčasťou seminára budú praktické ukážky zamerané na vyhľadávanie a využívanie týchto zdrojov, napr. aj z mobilných zariadení.
Plagát