Správy a udalosti

Školenie na Inštitúte korpusovej lingvistiky a textových technológií vo Viedni