Správy a udalosti

Vedecká konferencia PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY – REALITA A PERSPEKTÍVY

12.3.2015   Vedecká konferencia PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY – REALITA A PERSPEKTÍVY

Medzinárodná vedecká konferencia Pregraduálna príprava učiteľov slovenského jazyka a literatúry – realita a perspektívy, ktorú organizovali Katedra slovenského jazyka a literatúry spolu s Katedrou pedagogiky FF UCM v Trnave, kde boli prezentované záverečné výstupy z riešenia projektu Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave. Výstupom z vedeckej konferencie je konferenčný zborník recenzovaných príspevkov s názvom Pregraduálna príprava učiteľov slovenského jazyka a literatúry – realita a perspektívy, editorkami zborníka boli M. Sirotová, Z. Kumorová.


Pozvánka
Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UCM Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY - REALITA A PERSPEKTÍVY. Bližšie informácie nájdete tu.