Správy a udalosti

5. ročník doktorandského kolokvia

12.6.2018

Dňa 12. 06. 2018 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnil už 5. ročník doktorandského kolokvia, na ktorom jednotliví doktorandi predstavili súčasný stav výskumu v rámci ich doktorandského štúdia, prezentovali čiastkové výsledky a referovali o ďalšom smerovaní výskumu.

Mgr. Simona Dujková, PhD.
Odborný asistent na KGER
FF UCM v Trnave