Správy a udalosti

Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ

11.9.2014   Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ

Dňa 11. septembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FILOZOFIA – ČLOVEK – SPOLOČNOSŤ, ktorú zorganizovali doktorandi z katedry filozofie. Po otvorení konferencie nasledoval úvodný príspevok garanta konferencie – prof. Josefa Kroba z Masarykovej univerzity v Brne, ktorého nosnou témou bola úvaha nad zmyslom a perspektívami humanitných vied v súčasnej spoločnosti. Na konferencii sa zúčastnili doktorandi a vedeckí pracovníci z Bratislavy, Banskej Bystrice, Ostravy a Trnavy. Vo svojich príspevkoch prezentovali výsledky svojej vedeckej práce, čím z rôznych uhlov pohľadu poukázali na význam humanitných vied.

Pozvánka
Katedra filozofie FF UCM Vás pozýva na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ, ktorá sa uskutoční 11. septembra 2014 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Bližšie informácie nájdete tu.Tešíme sa na Vašu účasť!

Prihláška