Správy a udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia TERMINOLOGICKÉ FÓRUM 5

11.6.2015   Medzinárodná vedecká konferencia TERMINOLOGICKÉ FÓRUM 5

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM pod záštitou dekanky FF UCM doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov odbornej literatúry a Jednotou tlumočníků a překladatelů v Prahe Vás pozýva na 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu TERMINOLOGICKÉ FÓRUM 5 na tému „Úklady terminológie“, ktorá sa uskutoční dňa 11. júna 2015 o 10.00 hod
Pozvánka
Organizačné pokyny 
Prihláška
Program konferencie