Správy a udalosti

Katedrové kolo ŠVOČ 2016 - katedra psychológie

11.3.2016   Katedrové kolo ŠVOČ 2016 - katedra psychológie

Katedra psychológie FF UCM organizuje dňa 11. 3. 2016 o 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti na prízemí Katedrové kolo ŠVOČ 2016. Viac informácií nájdete tu.