Správy a udalosti

Novoročný večierok FF UCM

11.1.2017   Novoročný večierok FF UCM

Dňa 11. 01. 2017 sa uskutočnil na Nám. J. Herdu 2 novoročný večierok Filozofickej fakulty UCM. Na úvod sa prihovorila dekanka fakulty Katarína Slobodová Nováková a všetkým zaželala veľa úspechov do nového kalendárneho roka 2017 a zároveň požiadala o príhovor aj rektora univerzity Jozefa Matúša. Program spestrili žiačky 4. ročníka zo Základnej školy Maxima Gorkého v Trnave a vystúpilo tiež tanečné združenie Show Art. Nechýbalo ani udeľovanie čestných ocenení zamestnancov fakulty.

Všetky fotografie si môžete stiahnuť na Intranete FF.