Správy a udalosti

Spoluorganizovali sme medzinárodnú konferenciu LLCE2017

11.7.2017 - 13.7.2017

Filozofická fakulta UCM v Trnave bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie LLCE2017: 4th International Conference on Language, Literature and Culture in Education, ktorá sa konala vo Florencii v Taliansku, v júli 2017. Konferencia bola zameraná na jazyky, kultúru a literatúru vo vzdelávaní, v rámci ktorej sme prezentovali aj priebežné výsledky z projektu Huncokári v samostatnej sekcii „Multikultúrne a historické aspekty edukácie“.

Viac informácií o konferencii nájdete tu:
http://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/llce2017/